2017-51 Serious Request 2017

2017-51 Serious Request 2017

December, 2017

PV Futura heeft samen met de Apeldoornse pv’s* begin 2017 het idee uitgewerkt om samen iets te gaan doen voor Serious Request 2017 (SR 2017). Gaandeweg ontstond het idee om via diverse kaarten acties geld in te zamelen. We hebben samen kaarten verkocht voor de Donkere Dagen borrel, de Serious Request borrel (uitverkocht) en voor de Scheg.

Voor al deze acties hebben we de uiteindelijk kaartenprijs voor onze leden met € 0,25 tot maximaal € 1,00 verhoogd. Alleen al voor De Scheg hebben we samen ruim 2500 kaarten verkocht. Uiteindelijk bedrag vanuit deze kaarten acties bedroeg € 2.130,00.
Namens de gezamenlijke personeelsverenigingen is een cheque aangeboden van € 2.130.

Vervolgens hebben de diverse personeelsverenigingen van allerlei andere acties opgezet om nog meer gelden bijeen te brengen. Te denken valt aan de verkoop van oliebollen, het organiseren van sportactiviteiten, aanbieden van gezamenlijke diners, etc.

Alle acties tezamen hebben een bedrag van ruim € 20.000 bijeen gebracht.

Onze dank gaat uit naar allen die tijd en energie hebben gestoken in het gezamenlijke project SR 2017. Een fantastisch resultaat!


Bestuur PV Futura

 

* = De Apeldoornse pv’s zijn:
PV Gemeente Apeldoorn, PV Waterschap,. PV Kadaster, PV Politie Academie,
PV Foqus en PV Futura. Tevens sluiten PV De Peperbus (Zwolle) en de PV vanuit Almere (BD) regelmatig aan bij ons overleg.