Privacyverklaring PV Futura

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Na aanmelding als lid van PV Futura verwerkt PV Futura de door jou verstrekte persoonsgegevens in haar ledenadministratie. Dit zijn:

–  voor- en achternaam
–  
adresgegevens
– 
geboortedatum
– 
telefoonnummer
– 
e-mailadres(sen)
– 
bankrekeningnummer
– 
SAP-nummer


Waarom PV Futura je gegevens nodig heeft
PV Futura gebruikt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of te informeren. Je gegevens worden ook gebruikt voor de (automatische) incasso van de contributie en deelnamegelden en de aanvraag van de jaarlijkse subsidie.

 

Hoe lang PV Futura je gegevens bewaart
PV Futura bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor je gegevens worden verzameld, te realiseren. Je gegevens worden verwijderd bij beëindiging van het lidmaatschap.

 

Delen met derden
PV Futura verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Website
Op de website van PV Futura vindt je alleen algemene informatie met betrekking tot PV Futura. PV Futura verzamelt geen bezoekgegevens, IP-adressen, tijdstippen van opvraging en browsergegevens.

 

Foto’s
PV Futura plaatst foto’s van evenementen op haar website. Hierbij worden geen persoonsgegevens vermeld, maar het kan gebeuren dat je beeltenis voorkomt op 1 of meer van de geplaatste foto’s. Als je bezwaar hebt tegen het plaatsen van een bepaalde foto of foto’s, dan kun je dit kenbaar maken bij het bestuur.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van PV Futura. Deze reageert dan zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek.

 

Beveiliging van je gegevens
PV Futura neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je persoonsgegevens worden bewaard op de server van onze ‘dienst’ en zijn daarom voldoende beveiligd tegen onbevoegde toegang van derden.

 

Mocht je aanwijzingen hebben van misbruik of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door PV Futura verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuur van PV Futura.