Lidmaatschap

Voorwaarden
Door het volledig invullen van het onderstaande inschrijfformulier kan je lid worden van PV Futura.


Contributie
De contributie de contributie € 12,50 per kalenderjaar en betalen gaat via een automatische incasso.


Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier vind je hier: PV-Futura-inschrijfformulier.

Dit formulier moet je volledig invullen, afdrukken en ondertekenen (is verplicht).
Daarna opsturen naar de PV of inscannen en mailen naar onze postbus.

Lidmaatschap voortzetten
Medewerkers die met pensioen gaan mogen en kunnen gewoon lid blijven. Ook als een medewerker overlijdt kan zijn/haar partner lid blijven van PV Futura en gebruik blijven maken van onze evenementen en de collectiviteitskortingen voor (zorg)verzekeringen.

Let op!
Wanneer je de ‘dienst’ verlaat door ontslag te nemen kan je geen lid meer blijven van de personeelsvereniging.
Je moet je lidmaatschap dan zelf opzeggen.

Lidmaatschap opzeggen
Het opzeggen van je lidmaatschap doe je uiterlijk 4 weken vóór het einde van het lopende kalenderjaar door een mail te sturen naar onze postbus.

 Let op!
 Door het opzeggen van je lidmaatschap vervalt ook je gebruik van en toegang tot de collectiviteitskortingen.

Wijziging
Is onlangs iets gewijzigd in je persoonlijke gegevens, heb je een nieuw rekeningnummer of ben je onlangs verhuisd of ga je binnenkort verhuizen, stuur dan een email met je (adres)wijziging naar onze postbus. Ook kan je een bericht achterlaten op deze site, bij het onderdeel ‘Contact’.

Collectiviteitskortingenoverzicht
PV Futura heeft collectiviteitskortingen afgesloten met een aantal (zorg)verzekeraars. Deze kortingspercentages zijn opgenomen in een overzicht dat ieder jaar (medio november) per mail naar alle leden gezonden wordt. Dit overzicht is tussentijds uiteraard op te vragen bij het secretariaat van de PV.