Decembergroet 2022

Beste Futuraleden,

Het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer veel van onze activiteiten op kunnen pakken. We hebben gemerkt dat dit door jullie weer goed ontvangen wordt. Ook in het nieuwe jaar gaan we hier natuurlijk mee door. Er zijn al veel leuke activiteiten gepland en de eerste aankondigingen hebben jullie al voorbij zien komen.

Tijdens de laatste twee ‘coronajaren’ hebben we jullie geen theaterprogramma aangeboden. Dit gaan we voorlopig ook nog niet doen. Momenteel hebben de theaters nog geen jaarprogramma en dat zou betekenen dat wij voor elke maand/kwartaal jullie het theaterprogramma moeten aanbieden. Dit is administratief te veel werk voor ons.

In 2022 hebben we de Algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is Anja Koens als onze voorzitter benoemd en hebben we Ellen Gouderjaan als aspirant bestuurslid mogen voorstellen. We hebben ook afscheid genomen van de bestuursleden Angelique Schroder-Rodink en Astrid Hulleman-van Bussel. Nogmaals dank voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Kom jij ons team versterken?

We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Dit hebben we meerdere malen onder de aandacht gebracht, maar het heeft helaas nog niet tot een positief resultaat geleid. Namens PV Futura verzoeken wij jullie nogmaals na te denken of dit niet iets voor jou is of misschien ken je iemand die hier geknipt voor is. Dit moet overigens wel iemand zijn die nog actief werkzaam is binnen onze dienst. Zonder een volledig bestuur kunnen we niet onze werkzaamheden naar behoren uitvoeren. Dus, meld je aan en kom ons gezellige team versterken!

Over het jaar 2021 is de kascontrole uitgevoerd en de kascommissie heeft het bestuur van PV Futura decharge verleend. Mocht je nog vragen hebben en/of inzake willen in de financiële stukken, neem dan contact op met PV Futura.

Contributie

De afgelopen twee jaar hebben we geen contributie in rekening gebracht, omdat we weinig tot geen activiteiten konden aanbieden. Voor 2023 hebben we besloten om de contributie met € 2,50 te verhogen, omdat ook wij met de kostenverhogingen geconfronteerd worden.
Per kalenderjaar komt de contributie voor ons lidmaatschap dan uit op (slechts) € 12,50.

NAW-gegevens

Via deze weg willen we jullie nogmaals er op wijzen dat we toch nog regelmatig geconfronteerd worden met het feit dat een wijziging van het adres, email, telefoonnummer of bankrekening niet altijd aan ons doorgegeven wordt. Nogmaals het verzoek om dit altijd door te geven aan PV Futura. Zo voorkomen we dat we jullie niet kunnen bereiken, kaarten naar een verkeerd adres worden gestuurd of dat we incasso’s niet uit kunnen voeren.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van Personeelsvereniging Futura wensen wij iedereen voor nu fijne feestdagen, een goed uiteinde toe in goede gezondheid en een spetterend 2023.
Graag tot volgend jaar bij een van onze activiteiten/evenementen!


Bestuur PV Futura