Decembergroet 2022

Beste Futuraleden,

Het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer veel van onze activiteiten op kunnen pakken. We hebben gemerkt dat dit door jullie weer goed ontvangen wordt. Ook in het nieuwe jaar gaan we hier natuurlijk mee door. Er zijn al veel leuke activiteiten gepland en de eerste aankondigingen hebben jullie al voorbij zien komen.

Tijdens de laatste twee ‘coronajaren’ hebben we jullie geen theaterprogramma aangeboden. Dit gaan we voorlopig ook nog niet doen. Momenteel hebben de theaters nog geen jaarprogramma en dat zou betekenen dat wij voor elke maand/kwartaal jullie het theaterprogramma moeten aanbieden. Dit is administratief te veel werk voor ons.

In 2022 hebben we de Algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is Anja Koens als onze voorzitter benoemd en hebben we Ellen Gouderjaan als aspirant bestuurslid mogen voorstellen. We hebben ook afscheid genomen van de bestuursleden Angelique Schroder-Rodink en Astrid Hulleman-van Bussel. Nogmaals dank voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Kom jij ons team versterken?

We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Dit hebben we meerdere malen onder de aandacht gebracht, maar het heeft helaas nog niet tot een positief resultaat geleid. Namens PV Futura verzoeken wij jullie nogmaals na te denken of dit niet iets voor jou is of misschien ken je iemand die hier geknipt voor is. Dit moet overigens wel iemand zijn die nog actief werkzaam is binnen onze dienst. Zonder een volledig bestuur kunnen we niet onze werkzaamheden naar behoren uitvoeren. Dus, meld je aan en kom ons gezellige team versterken!

Over het jaar 2021 is de kascontrole uitgevoerd en de kascommissie heeft het bestuur van PV Futura decharge verleend. Mocht je nog vragen hebben en/of inzake willen in de financiële stukken, neem dan contact op met PV Futura.

Contributie

De afgelopen twee jaar hebben we geen contributie in rekening gebracht, omdat we weinig tot geen activiteiten konden aanbieden. Voor 2023 hebben we besloten om de contributie met € 2,50 te verhogen, omdat ook wij met de kostenverhogingen geconfronteerd worden.
Per kalenderjaar komt de contributie voor ons lidmaatschap dan uit op (slechts) € 12,50.

NAW-gegevens

Via deze weg willen we jullie nogmaals er op wijzen dat we toch nog regelmatig geconfronteerd worden met het feit dat een wijziging van het adres, email, telefoonnummer of bankrekening niet altijd aan ons doorgegeven wordt. Nogmaals het verzoek om dit altijd door te geven aan PV Futura. Zo voorkomen we dat we jullie niet kunnen bereiken, kaarten naar een verkeerd adres worden gestuurd of dat we incasso’s niet uit kunnen voeren.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van Personeelsvereniging Futura wensen wij iedereen voor nu fijne feestdagen, een goed uiteinde toe in goede gezondheid en een spetterend 2023.
Graag tot volgend jaar bij een van onze activiteiten/evenementen!


Bestuur PV Futura

Decembergroet PV Futura en mededeling

Beste Futuraleden,

Uiteraard volgen jullie, net als het bestuur van PV Futura, de berichtgeving rondom het coronavirus. Op dit moment beleven we allemaal spannende tijden en dit roept vele vragen op, ook bij de leden van personeelsvereniging PV Futura.
Helaas hebben we nagenoeg al onze activiteiten moeten stopzetten en niemand weet wanneer we weer, zonder enige remming, ons normale leven de dingen mogen doen.

Als bestuur proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de leden, maar ook invulling te geven aan de richtlijnen van het RIVM. Daardoor is veel onzeker.
Zo weten we niet hoe lang deze situatie gaat duren, laat staan wat wij in het kalenderjaar 2021 aan activiteiten kunnen en mogen ontplooien.
Maar, zodra zich een mogelijkheid aandient iets te kunnen ondernemen, staan wij weer voor jullie klaar. Op dit moment is het dan ook niet zinvol een volledig programma voor 2021 aan jullie voor te leggen.
Wat we binnen de coronaregelgeving kunnen en mogen doen, pakken we uiteraard op.

Het bestuur van PV Futura heeft vanwege de huidige omstandigheden besloten om voor het kalenderjaar 2021 geen contributie te innen.

Dit jaar hebben wij ook geen Algemene ledenvergadering kunnen houden.
Wij hebben uiteraard wel onze administratie over het boekjaar 2019 opgemaakt en de kascommissie heeft weer haar controlewerk voor 2019 uitgevoerd.
De kascommissie heeft het bestuur van PV Futura dan ook decharge verleend. We gaan er ook vanuit dat jullie akkoord gaan met de conclusie van de kascommissie.
Mocht je nog vragen hebben en/of inzage willen in de financiële stukken, neem dan contact op met PV Futura.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

We wensen iedereen voor nu fijne feestdagen en een goed uiteinde toe in goede gezondheid. Samen slaan we ons hier doorheen.
Graag tot volgend jaar!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur PV Futura

 

Algemene (leden)vergadering op 25 april 2019

Op donderdag 25 april 2019 vindt de jaarlijkse (leden)vergadering plaats in zaal L2, op het Walterboschcomplex in Apeldoorn.
Tijdstip:
15.00 – 16.00 uur.

Tijdens onze jaarlijkse vergadering worden de diverse vergaderstukken besproken, bestuursleden herkozen/gekozen, mogen leden aangeven of zij nog tips en/of aandacht- of verbeterpunten voor ons hebben en mogen zij eventuele ideeën voor evenementen aandragen.

Als aanwezige bij deze vergadering mag je dit uur in SAP TWR boeken op Overleg/werkgroepen (0014) of Persoonlijke overheid (0013).

Wil je bij deze vergadering aanwezig zijn, meld je dan aan bij onze secretaris door een mailtje te sturen naar pvfutura@belastingdienst.nl.
Afmelden is niet nodig.

 

De agenda en vergaderstukken worden ongeveer 2 weken van tevoren verzonden naar de leden.
De financiële stukken van de PV liggen tijdens de vergadering ter inzage.

‘Quintax Open’: 17 nieuwe leden

Op zaterdag 21 juni 2014 was PV Futura aanwezig met een stand op ‘Quintax Open’.
We hebben die dag 17 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Onder de nieuwe leden is een waardebon ter waarde van 50 euro verloot, inwisselbaar op één van de PV Futura-evenementen.
De gelukkige winnaar is Harry Ploeg geworden.
Harry kreeg op 15 juli de waardebon uitgereikt uit handen van bestuurslid Yvonne Hospers.
We wensen alle nieuwe leden veel Futura-plezier.

image

PV Futura is personeelsvereniging van het jaar 2013

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 16 april 2014 van de Federatie Personeelsverenigingen van Financiën (FPF) is personeelsvereniging Futura (PV Futura) gekozen tot personeelsvereniging van het jaar 2013.
PV Futura is de personeelsvereniging van B/CAO en B/CIE in Apeldoorn en heeft ruim 1800 leden.

De overweging volgens de FPF om PV Futura te kiezen:
“PV Futura drukt vanwege het gevarieerde aanbod aan activiteiten een stempel op het sociale klimaat binnen de Apeldoornse kantoren en dit is een grote verdienste van het bestuur dat dit met enthousiasme en gedrevenheid gestalte heeft gegeven.”

Naast een officiële oorkonde ontving PV Futura ook een geldbedrag van € 500.

Het bestuur van PV Futura is blij met deze waardering en zal ook in 2014 en de komende jaren haar leden een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan evenementen aanbieden.


sshot-2014-04-24-[16-12-54]

Inmiddels Ontvangen Reacties (waarvoor dank)

Van harte gefeliciteerd! Een mooi resultaat waar je als bestuur terecht trots op mag zijn.
Jullie bewijzen hiermee dat, ook in deze tijd van steeds toenemende individualisering, er nog steeds bestaansrecht is voor onze personeelsvereniging, een belangrijke verbindende schakel in onze organisatie.
Geniet van deze mooie prijs en veel succes in jullie verdere activiteiten!
groet,
Henk
========================
Kijk, dat is klasse. En geheel terecht, ik verbaas me (in zeer positieve zin) nog regelmatig over de actieve opstelling en leuke/zinvolle activiteiten. Klasse!
Met vriendelijke groet,
Mark
========================
Beste collega,
Hartelijk gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!
Met vriendelijke groet / Kind regards,
Hans
========================
Gefeliciteerd!
Jullie hebben het verdiend. Ik heb nergens anders zo’n actieve PV gezien. Ga vooral met alle direct verantwoordelijken iets leuks doen met de € 500!
Met vriendelijke groet, Martin
========================
Slechts twee woorden: hulde terecht!
Met vriendelijke groet,
Henk
========================
bij deze alle vrijwillgers en degenwn die ik vergeten ben -:) van futura van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat !
Met vriendelijke groet,
Oscar
========================
Gefeliciteerd!
Met natuurlijk het risico dat jullie er 1800 krijgen 😉
..volgende week vroeg opstaan voor de vogelexcursie…
Met vriendelijke groet,
Dirk
========================
Mijn felicitaties aan het bestuur. Hulde en inderdaad veel waardering voor inzet en betrokkenheid.
Met vriendelijke groet,
Henk
========================
Volkomen terecht. Gefeliciteerd!!!
Met vriendelijke groeten,
Hans
========================
Van harte gefeliciteerd met deze verkiezing
Ik ben het er mee eens dat er een breed aanbod is waar er voor iedereen wat leuks bij is 
hartelijke groet,
Lida
========================
Hallo collega’s,
van harte gefeliciteerd met deze waardering. Helemaal mee eens, jullie hebben het verdiend!!
Met vriendelijke groet,
Remond
========================
Van harte gefeliciteerd, jullie hebben het verdiend.
Ga zo door.
Peter
========================
Dit is een felicitatie waard.
Dank aan alle (bestuurs)leden die dankzij hun inspanning dit bereikt hebben.
Voor mij een mooie gelegenehid om eens een keer een verdient complimentje uit te delen 😉
Met vriendelijke groet,
Theo
========================
GEFELICITEERD !!!!,
Peter
========================
Geweldig!
Moet zeggen dat ik ook nog nooit eerder een PV ben tegengekomen met zoveel aanbod, zo gevarieerd en ook nog eens tegen bijna onmogelijk scherpe prijzen!!
Groeten
Michael
========================
Beste bestuur,
Van harte gefeliciteerd met deze eerlijk verdiende titel.
Jullie hebben dit fantastisch gedaan en ik wens jullie en ons, Futura-leden,  nog vele interessante en leuke activiteiten toe!
Met vriendelijke groet,
Elena
========================
GEFELICITEERD!!!!
Jullie verdienen het om op deze wijze beloond te worden voor jullie inzet!!
Van harte,
Geerten
========================
Gefeliciteerd!!!
En jullie collega’s in t bestuur uiteraard ook.
Wat mij betreft terecht, ik ben altijd erg tevreden over (en soms erg blij met) jullie ;-).
Gr., Pyta
========================
Gefeliciteerd!
Gezien mijn ervaringen met een behoorlijk aantal personeelsverenigingen zijn jullie een terechte winnaar!!!
Keep up the good work!
Ruud
========================
Van harte gefeliciteerd met het behalen van de titel “persooneelsverening van het jaar 2013”. Jullie hebben het verdiend!
Met vriendelijke groet,
Linda
========================
Hallo Futura-mensen.
Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!!!!!
Ik heb mij steeds afgevraagd; waar halen jullie deze diversiteit aan activiteiten vandaan!!!!
En gelukkig ziet de FPF dit ook!!!
Ga vooral zo door!
Gr. Jos
========================
Gefeliciteerd!!!
John
========================
Geacht Bestuur,
Hartelijk gefeliciteerd met deze -in onze ogen terechte- uitverkiezing!
Wij zijn ook enthousiast over alle activiteiten die het bestuur organiseert. We hopen, dat zij dit nog een hele tijd blijft doen!
Met vriendelijke groet,
Jan en Swaniek
========================
Geacht bestuur en medewerkers van Futura,
Van harte gefeliciteerd met de verkiezing tot personeelvereniging van het jaar 2013.
Gezien mijn eigen ervaringen met Futura, geheel terecht!!!
Met vriendelijke groet,
Frank
========================
GEFELICITEEEEEEERD!!!
Vriendelijke groet,
Miranda
========================
Gefeliciteerd!!
Ben het er volkomen mee eens!!
Met vriendelijke groet,
Martin
========================
Gefeliciteerd !
Vind ook dat jullie goed bezig zijn en een ruim en gevarieerd aanbod hebben, ga zo door 🙂
M.vr.gr.
Frank
========================