FPF

De FPF (Federatie Personeelsverenigingen Financiën) is opgericht op 26 oktober 1946 en stimuleert en organiseert al meer dan 60 jaar collegiale contacten tussen ambtenaren in de vrijetijdssfeer.

De FPF doet dat door het ondersteunen van de activiteiten van de aangesloten personeelsverenigingen op de diverse eenheden, maar ook door zelf landelijke en regionale activiteiten te organiseren. De dienstleiding steunt het werk van de FPF en de aangesloten personeelsverenigingen en treedt op als sponsor.

Bij de FPF zijn 42 personeelsverenigingen aangesloten met in totaal ruim 13.000 leden. Deze personeelsverenigingen organiseren sport-, spel- en feestactiviteiten, uitstapjes, kortingsregelingen, bewegingsactiviteiten, creatieve avonden, etc.

De FPF (Sport Activiteiten Commissie) zelf organiseert een jaarcyclus van activiteiten op vele gebieden zoals schaatsen, golfen, fietsen, wandelen, biljarten, tennissen, mountainbiken, watersport en wadlopen.

De FINVA (Financiën Vaardigheid)-sportleiders van de FPF bieden bewegingsprogramma’s aan voor elk wat wils.

Een heel speciale plaats neemt het Gezond Belast programma in. Op bijna elke Belastingdiensteenheid worden daarbij in het kader van preventieve gezondheidszorg verschillende metingen verricht.

FPF-net