2014-10 Vogelexcursie

Op zondag 4 mei 2014 was de tweede voorjaarsvogelexcursie van de PV Futura op Hoog-Buurloo. Het was prachtig weer. Met een groep van 12 mensen was alleen de wandeling al mooi.

’s Morgens om 6 uur waren ook nog diverse zwijnen en herten te zien.

We zagen zelfs een Paapje, die zijn schaars en zie je niet elk jaar. Het Paapje hoort bij de tapuitenfamilie, net als dé Tapuit en de Roodborsttapuit.
Ook de kanariegele Geelgorzen lieten zich goed zien.
Een Zwarte Specht kwam voorbij vliegen. De diverse Koekoeken waren luidruchtig aanwezig.

De volgende vogelsoorten werden waargenomen (gehoord en/of gezien):

Aalscholver, boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boomleeuwerik, boompieper, dodaars, fitis, fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, grasmus, graspieper, grauwe gans, groene specht,  grote bonte specht, grote lijster, heggenmus, houtduif,  huismus, kneu, koekoek, koolmees, merel, paapje, pimpelmees, raaf, roodborst, roodborsttapuit, spreeuw, tapuit, tjiftjaf, tuinfluiter, veldleeuwerik, vink, gaai, wilde eend, winterkoning, witte kwikstaart, zanglijster, zwarte kraai, zwarte specht.

Kortom: we hebben genoten van de vele vogels, de schitterende natuur en het mooi weer!

Hans Wijering
Gids Vogelexcursie

Paapje Geelgors